Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

Τρεις εργαζόμενοι με κράνος και γυαλιά προστασίας συζητάνε κοιτάζοντας την οθόνη ενός τάμπλετ

H Q solutions αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη τεχνικών θεμάτων όπως:

  • Μεταλλικές κατασκευές
  • Σκυροδέματα
  • Λατομικά προϊόντα
  • Έλεγχος Ποιότητας στις κατασκευές
  • Μελέτες σήμανσης βιομηχανικών χώρων – υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Προγράμματα Ποιότητας Έργων
  • ΣΑΥ-ΦΑΥ
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Εγκρίσεις Τύπου