Κατάταξη καταλυμάτων

H Q solutions παρέχει υποστήριξη για την κατάταξη των καταλυμάτων μέσω ειδικών συμβούλων με πλήρη γνώση του συστήματος που έχει καθιερώσει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Πινακίδα που αναγράφει RECEPTION, δίπλα σε κουδούνι υποδοχής ξενοδοχείου