Συστήματα Διαχειριστικής επάρκειας

Άντρας που κρατάει στυλό πάνω από ένα έγγραφο και μετράει χρήματα

Η διαχειριστική επάρκεια ενός οργανισμού είναι η ικανότητα του να υλοποιεί έργα με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης σε όλα τα συστήματα που έχει αναπτύξει ο ΕΛΟΤ και αφορούν:

  • ΕΛΟΤ 1429 Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών που αναλαμβάνουν συγχρηματοδοτούμενα έργα.
  • ΕΛΟΤ 1433 για υπηρεσίες εκπαίδευσης
  • ΕΛΟΤ 1435 για υπηρεσίες επικοινωνίας
  • ΕΛΟΤ 1452 για εμπορικά καταστήματα