Συστήματα φορέων και εργαστηρίων

Η Q solutions προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης σε όλα τα συστήματα που αφορούν κάθε είδους φορείς και εργαστήρια προκειμένου να διαπιστευθούν από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και ιδιαίτερα για τα πρότυπα:

  • ISO 17020 για φορείς ελέγχου
  • ISO 17021-1 για φορείς πιστοποίησης
  • ISO 17024 για φορείς πιστοποίησης προσώπων
  • ISO 17025 για εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων
  • ISO 17065 για φορείς αξιολόγησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών
Εργαζόμενη πραγματοποιεί χημικούς ελέγχους σε εργαστήριο